XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 SIERPNIA 2014
O G Ł O S Z E N I A1. Prosimy żeby przedstawiciele grup parafialnych zgłosili się do księdza Proboszcza.

2. Zapraszamy na nieszpory, dziś o 17.30.

3. Do małżeństwa przygotowują się:
a. Mariusz UCIŃSKI – kawaler z par. MB Częstochowskiej w Ksawerowie i Katarzyna DROZDOWSKA panna z par. tut. – zapowiedź druga.
b. Piotr DIUWE – kawaler i Magdalena MARECZKO – panna, oboje z par. tut. – zapowiedź pierwsza
c. Marcin Tomasz ZABŁOCKI – kawaler i Dorota Małgorzata CICHECKA – panna, oboje z par. tut. – zapowiedź pierwsza
d. Karol Mieczysław TRZCIŃSKI kawaler z par. św. Augustyna w Warszawie i Joanna KMOCH – panna z par. tut. – zapowiedź pierwsza.
e. Tomasz Stefan TUREK – kawaler z parafii tutejszej i Justyna Ewa WRÓBLEWSKA – panna z parafii św. Franciszka z Asyżu w Warszawie – zapowiedź pierwsza.