XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 28 WRZEŚNIA 2014
O G Ł O S Z E N I A

1. W tym tygodniu rozpoczyna się październik, miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej. Nabożeństwa różańcowe w tygodniu będą sprawowane o godz. 18.00 dla dorosłych i 16.30 dla dzieci. W niedziele o godz. 17.00. Za odmówienie jednej części różańca można uzyskać odpust zupełny.

2. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W czwartek Msza z udziałem Wspólnoty Krwi Chrystusa o godz. 18.30. Po Mszy Godzina Święta.
W piątek kapłani udadzą się do chorych. Spowiedź od godz. 16.00. Msza święta o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.30.
W sobotę Nowenna Fatimska po Mszy o godz. 7.00. Msza dla członków Żywego Różańca o godz. 17.00, po niej wymiana tajemnic różańcowych.

3. Zapraszamy na spotkanie chóru parafialnego w każdą Niedzielę o godz. 19, w salce Soli Deo.

4. Spotkania scholi młodzieżowej odbywają się w Niedziele o godz. 16.45.

5. Narzeczonych pragnących zawrzeć związek sakramentalny zapraszamy na spotkania kursu przedmałżeńskiego od 7 października.

6. Młodzież ponadgimnazjalna, która ma przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w październiku, będzie miała spotkanie w najbliższy czwartek o godz. 19.30.

7. Spotkanie grupy przygotowującej Światowe Dni Młodzieży odbędzie się w piątek o godz. 19.30

8. W przyszłą Niedzielę, z racji pierwszej niedzieli miesiąca, zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 14 do godz. 17.00

9. Pielgrzymi udający się do Włoch spotykają się na Mszy świętej w piątek o godz. 22.45.

10. Caritas działający przy naszej parafii organizuje jednodniową pielgrzymkę na Święty Krzyż, do sanktuarium MB Bolesnej w Kałkowie-Godowie oraz opactwa cysterskiego w Wąchocku. Odbędzie się ona 18 października. Koszt wynosi 80 zł. Zapisy w zakrystii i kancelarii.